Temel Vergi ve Muhasebe

Temel Vergi ve Muhasebe

Süre: 3 gün

Eğitimin Amacı

Şirketlerin muhasebe, finansman bölümlerinde çalışmakta olan ve temel muhasebe ve vergi uygulamaları üzerine bilgi ve tecrübelerini arttırmak isteyen çalışanlar için tasarlanan bu eğitim, aynı zamanda temel seviye çalışanları da hedeflendiğinden, diğer departmanlarda çalışıp, bu konulara ilgi duyan çalışanlara da katkı sağlayacaktır.
Bir iş yerinde verimliliğin ve kalitenin arttırılması çalışanların bütünü görebilme ve yorumlayabilme kabiliyeti, işi anlayarak yapmaları ve sahiplenmeleriyle mümkündür. Günlük iş yoğunluğunda çalışanların kendi işleri haricindeki uygulamaları ve gelişmeleri takip edebilmeleri zor olabilmektedir. Bu eğitimle amaçlanan çalışanların operasyonun vergi ve muhasebe uygulamaları açısından bütününü görebilmeleri, bilgilerini tazelemeleri ve kendilerini geliştirmeleridir.

Eğitimin İçeriği

Temel Vergi Hukuku Eğitimi

 • Genel Olarak Gelir Vergisi Kanunu
 • Genel Olarak Kurumlar Vergisi Kanunu
 • Genel Olarak Katma Değer Vergisi Kanunu
 • Genel Olarak Damga Vergisi Kanunu

Temel Muhasebe Eğitimi

 • Tekdüzen Muhasebe Sisteminin Amacı ve Kapsamı
 • Muhasebenin Temel Kavramları
 • Belge ve Kayıt Düzeni
 • Defterler
 • Mali Tablolar ve Temel Mali Tablolara İlişkin İlke ve Esaslar
 • Tekdüzen Hesap Planının İşleyişi
 • Aktif Hesaplar
 • Pasif Hesaplar
 • Gelir Tablosu Hesapları
 • Gider Hesaplar


Bize talebinizi yazınız..