Spor Pazarlaması

Spor Pazarlaması

Süre: 2 gün

Eğitimin Amacı 

Küreselleşme ile birlikte spor kavramı da hızlı bir gelişme göstermiş ve günümüzde spor endüstrisi adıyla, dünyanın önde gelen beş endüstrisi arasındaki yerini almıştır. Sınır tanımaksızın kendi imparatorluğunu oluşturan bu kavram, “spor pazarlaması” olarak tanımlanan disiplin çerçevesinde; pazarlama ve pazarlama iletişimi alanları ile marka yönetimi ve medya ilişkileri açısından pek çok değişimi bünyesinde barındırarak gelişimini devam ettirmektedir. Günümüzde, bu değişim ve gelişimlerin etkileri, elbette Türkiye’de de yoğun biçimde hissedilmektedir. Buna göre; içinde bulunduğumuz bu gelişim sürecinin ele alınacağı atölye kapsamında; spor pazarlaması örneklerinin toplumsal boyuttaki etkilerinin yanı sıra sportif etkileri ve medya yansımaları üzerinde durularak, başarılı uygulamaların analizleri gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda; eğitim programı ile sektörün ihtiyaç duyduğu “iletişim temelli sportif bakış açısı”nın katılımcılara kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

Dünya’da ve Türkiye’de sporun gelişim süreci ile sporun endüstriyelleşmesi sonucunda, markalar dünyasının sporun kitlesel gücünü keşfetmesiyle başlayan sürecin değerlendirilmesi ve spor sponsorlukları ile organizasyonların pazarlanması temelinde; spor pazarlaması aracılığıyla markalaşma çabaları çerçevesinde görsel materyallerle birlikte interaktif söyleşiler gerçekleştirilecektir.

 • Spor kavramının gelişimi
 • Spor iletişimi
 • Spor endüstrisi
 • Spor pazarlaması
 • Spor organizasyonları ve yönetimi
 • Sporda markalaşma
 • Spor markalarının yönetimi
 • Spor sponsorlukları
 • Spor tesislerinin pazarlanması
 • Sporda tüketici davranışları
 • Spor medyası
 • Spor ve sosyal medya yönetimi


Bize talebinizi yazınız.

  Spor Pazarlaması” te bir düşünce

  1. Pingback: Volkan Ekin - 4CEO

  2. Pingback: Volkan Ekin | 4CEO Eğitim ve Danışmanlık - 4ceo.com.tr

  Yorumlar kapalıdır.