Gelecek Planlaması

Gelecek Planlaması

Süre: 1 gün

Eğitimin Amacı

Daha iyi bir gelecek için iş, kariyer ve yaşam başarısını arttıracak, gelecek bilgilerini, yöntemlerini ve uygulanabilir ipuçlarını almak, yeni kavramları kavramak. Her gelişmenin temeli olan; “Vizyon, Misyon, Stratejik Planlama, Programlama, Odaklanma, Revizyon” kurgusunu yapabilmek. Gelecek için tasarlananların hayata geçirilmesi için güdülenmek ve yetkinlik kazanmak. Öğrendiklerini sadece kendini ve kişisel kaynaklarını değil; iş/proje/şirket/ekip/aile yönetiminde de etkin kullanabilecek gelişimi sağlamak.

İş, kariyer yaşamlarına yön vermek isteyen çalışanlar, profesyoneller, stratejisiler, araştırmacılar, üst düzey yöneticiler, satış ve pazarlama yöneticileri, iletişim ve İK ekipleri, müşteri ilişkileri ile ilintili tüm birimler, iş geliştirme, modelleme vb. ile ilgili alanlarda çalışanlar, çocuğunun eğitim ve gelişimine rehberlik edecek ebeveynler, öğrencilerinin eğitimine, içerik düzenlemesine yön verecek eğitimciler, akademisyenler, işine yön vermek isteyen yatırımcılar, iş sahipleri, girişimciler, sektör liderleri, eğitimini, meslek, alan ve kariyer seçimlerini yapmak/değiştirmek isteyen gençler için tasarlanmıştır.

Katılımcıların yaşama, geleceğe dair daha net bir görüş ve farkındalık gelişecek, reaktif değil proaktif olmanın önemi kavranacak, mazeret, yakınma duygusu azalacak, katılımcılar hayatlarındaki karışıklıklara son vermek için hevesleneceklerdir. Sonraki devrelere dair atılımcı ve gerçekçi planlar yapabilecekler, beklenmedik değişikliklere, sürprizlere karşı alternatif planlar yapmayı ve bunun önemini keşfedecekler ve olabilecek değişiklikleri dört gözle bekler hale geleceklerdir, çünkü gelecek daha güzel ve heyecanlı görünmeye başlayacaktır.

Eğitimin İçeriği

  • “Gelecekte Başarı” için yeni kriterler, kritik faktörler, değişen kavramlar, yetkinlik setleri. Bundan sonrası için neler önemli olacak, neler yapılmalı?
  • Gelecek Planlaması için “kişisel ve şu andaki Habitat”ın belirlenmesi.
  • Gelecekte olması istenen Habitat’ın grafik olarak yapılandırılması, modellenmesi.
  • Oraya gitmek için gerekenleri belirleyip, irdeleyerek, arzulanan “Gelecek Habitat” ının çıkarılması ve planlara dönüştürülmesi.

Eğitimin Yöntemi

  • Videolarla ve slidelarla, örneklerle, transmedia ile anlatım
  • Daha çok İnteraktif uygulamalar
  • Work-Shop, çalışma (Tam günlük çalışmalarda)
  • Katılımcıların yanlarında akıllı telefonları, tablet ya da lap topları olması eğitimi daha zevkli ve verimli kılmaktadır.


Bize talebinizi yazınız..