Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Süre: 2 gün

Eğitimin Amacı 

Günümüzde çağdaş pazarlama kavramı, evrimini tamamlamamış ve gelişimini sürdüren bir bilim dalı olarak, her geçen gün insan ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların tatmini üzerine kurulu yeniliklerle karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, pazarlamanın P’lerinin artma nedenlerinin de keyfi ya da değişkenlerden bağımsız bir oluşum olmadığının sosyolojik ve ekonomik gerçeklikleri ile karşılaşılmakta.

Buna göre; klasik pazarlama ile başlayan süreç, günümüzde bütünleşik pazarlama iletişimi adı altında tek ses-tek mesaj ilkesi ile müşteri memnuniyeti ve marka değeri yaratmak amacıyla gündeme gelmektedir. Bu bağlamda programın temel amacı; bütünleşik pazarlama iletişimi kavramının işleyişi ve uygulamaları hakkında gerekli temel bilgilerin katılımcılara aktarılmasıdır.

Eğitimin İçeriği

 • Pazarlama nedir?
 • Pazarlama iletişimi nedir?
 • Tutundurma karması
  – Kişisel satış
  – Reklam
  – Halkla ilişkiler
  – Event marketing
  – Promosyon
  – Sponsorluk
  – Sosyal sorumluluk
  – Doğrudan pazarlama
 • Pazarlamanın P’leri
 • Bütünleşik pazarlama iletişimi nedir?
 • Bütünleşik pazarlama iletişimi felsefesi
 • Bütünleşik pazarlama iletişimi uygulamaları

 


Bize talebinizi yazınız.