İleri Satış Eğitimi ( hizmet ya da ürün )

İleri Satış Eğitimi – hizmet ya da ürün

Süre: 1 gün

Eğitimin Amacı 

Bu eğitimin hedefi; satış ekibinin verimliliğini arttırmak, doğru hedef ve satış tahminlerinin yapılmasını sağlamak, zamanı etkin kullanma düşüncesini geliştirmek, günlük ve süreli raporların oluşmasını ve takibini sağlamak, satış verilerini analitik değerlendirebilme yeteneğini geliştirmek, müşteri bazında strateji geliştirmek ve değişen satış kavramlarını vurgulayarak, yeni trendlere uyumu sağlamaktır.

Bu eğitim, interaktif şekilde uygulanacak olup, sunum, görseller ve tablolarla desteklenmiştir.

Eğitimin İçeriği

 • İleri Satış Eğitimi
 • Satış Kavramları ve Yeni Trendler
 • Hizmet veya Ürün Satışı
 • Hedeflendirme
 • Activity Grid
 • Time Table / Zaman Planı
 • Ziyaret Programı
 • Müşteri Analizi
 • Öncelik Belirleme
 • Satış Sonrası
 • Müşteri Yaşam Döngüsü ve Stratejiler
 • Müşteri Yaşam Boyu Değeri
 • Müşteri Kârlılığı
 • Motivasyon


Bize talebinizi yazınız..