Banka Yöneticileri İçin Profesyonel İmaj Yönetimi ve Kişisel Marka Olmak

Banka yöneticileri için profesyonel imaj yönetimi ve kişisel marka olmak

Süre: 1 gün

Eğitimin Amacı

Günümüzde markalaşmak sadece kurumsal anlamda değil bireysel anlamda da önem kazanmaya başlamıştır.  Kişisel marka oluştururken doğru adımları atmak kişisel marka ömrünün uzun olabilmesi için en önemli noktadır.

Kişisel markalaşmada teknolojinin de gereklerini yerine getirmek ve teknolojinin sağladığı araçları doğru ve etkin kullanmak markalaşma sürecinde önemli bir nokta olmuştur.

Bu eğitim ile katılımcıların kendi markalarını oluşturmaları konusunda gerekli donanıma kavuşturulması hedeflenmektedir. Banka yöneticileri için profesyonel imaj yönetimi ve kişisel marka olmak

Eğitimin İçeriği

 • Kişisel marka nedir ?
 • Neden markalaşma sadece ürünlerle sınırlı değil kişiler için de geçerlidir ?
 • Markalaşmanın boyutları
  • McNally & Speak modeli
  • 4D Markalaşma
 • Kişisel markalaşma stratejileri
  • Otantik markalaşma modeli (Authentic Personal Branding Model)
  • Ben markasının kodu (Brand Me Code)
 • 7 Aşamada kişisel marka oluşturma
 • Kişisel marka sırrı: IQ-EQ
 • Kişisel markalaşmada iknanın önemi
 • Sosyal medyada kişisel marka olmak
 • Sosyal medyayı markalaşmada başarılı bir biçimde kullanan ünlülerden örnekler


Bize talebinizi yazınız..