Stratejik Düşünme ve Planlama

Stratejik Düşünme ve Planlama

Süre: 1 gün

Eğitimin Amacı

Bir işletmenin pazarda kalıcı olabilmesi için kendisini çok iyi tanıması ve analiz etmesi gerekmektedir. Ancak kendini tanıyan bir işletme eksikliklerinin ve hatalarının farkında olabilir. Tüm bu eksikliklerin giderilmesi ve işletmenin ayakta kalabilmesinin en önemli şartı geleceğinin öngörülebilir şekilde planlanmasıdır. Stratejik düşünce ve süreç planlaması işte tam bu noktada işletmelerin gereksinimlerine cevap vermektedir.

Stratejik düşünce ve planlama, işletmeyi bir bütün olarak değerleyerek, en yüksek yönetim seviyelerinde, sistematik olarak işletmenin ulaşmayı düşündüğü ana amaçlarının ürün- pazar yeteneklerinin ve bu amaçlara ulaşmak için işletme kaynaklarının elde edilmesi ve geliştirmesine ilişkin yazılı değerlemelerden ibarettir. Bu nedenle, stratejik planlama firmaya yön verici düşünceleri kapsamına almaktadır.

Yöneticiler, işletmelerin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik; mevcut durumunu incelemesi, bilgi toplaması, analiz etmesi, yol ve yöntem belirleyerek bunları uygulama ve değerlendirme süreçlerinin bir bütünü olan stratejik planlama konusunda da başarılı, yeni stratejiler üretebilecek kapasiteye sahip olmalıdırlar.

Bu eğitim ile;

 • Şirket içinde stratejik düşüncenin öne çıkmasına engel olan şartları ortadan kaldırılması,
 • Şirketlerde ve kurumlarda stratejik planlama ve stratejik yönetimin faydalarını ortaya koyulması,
 • Stratejik planlamanın safhalarını ve yapılması gereken analizleri tanımlanması,
 • Strateji uygulama araçlarının etkin kullanımına ve şirket stratejilerinin oluşturulmasına destek sağlanması hedeflenmektedir. 

 Eğitimin İçeriği

 • Stratejik Düşünme ve Planlama
 • Stratejik Yönetim Düşüncesi
 • Stratejik Düşünmenin Temelleri
 • Strateji Oluşturulması
 • Neden Önemlidir?
 • Stratejik Düşünmede Yapılan Hatalar
 • Stratejik Düşünme – Yaratıcı Gerilim
 • Stratejik Planlama Süreci
 • Planlamanın Planlanması
 • Şirket Düzeyinde Stratejik Planlama
 • İşletme Düzeyinde Stratejik Planlama
 • Fonksiyonel Düzeyde Stratejik Planlama
 • Durum Analizi
 • Kaynak Analizi
 • Paydaş Analizi
 • Çevre Analizi
 • Misyon, Vizyon, Değerler, Amaçlar ve Hedeflerin Belirlenmesi
 • Stratejilerin Belirlenmesi
 • Stratejik Planlamanın Uygulanması
 • Stratejik Planın Kontrolü ve Değerlendirilmesi
 • KOBİ’lerde Stratejik Planlama ve Önemi


Bize talebinizi yazınız..

  Stratejik Düşünme ve Planlama” te bir düşünce

  1. Pingback: Hakan Okay – 4CEO

  Yorumlar kapalıdır.