Çalışanlar İçin Kurum İçi İletişim Eğitimi

Çalışanlar İçin Kurum İçi İletişim Eğitimi

Süre: 1 gün

Eğitimin Amacı

Organizasyon içindeki bütün hedef kitlelerin örneğin, üretim hattında çalışanlar, yöneticiler, idareciler ve benzerleri ile ilişki oluşturma ve bu ilişkiyi sürdürme anlamına gelen iç iletişim, çalışanların işlerine, arkadaşlarına veya şirkete yönelik tutum, davranış ve duyguları ve duyarlılıkları gibi para ile ölçülemeyen şeylerle ilgilidir. Çalışanlar “ne olup bittiği” konusuna dahil edilmezlerse kendilerini dışlanmış hissedeceklerdir ve organizasyonun içinde hissedilenler dış imaja yansıyacak ve organizasyon da bu imajı yansıtacaktır.

Bu nedenlerle iyi yönetim için bir zorunluluk olan iç iletişim eğitiminin amacı;

 • Çalışanların kültürlenmesi ya da kültür ve değerlerini içselleştirmelerini ve anlamalarını sağlamak,
 • Kurumsal gelişmeler, haberler ve kurumda ne olup bittiği konusunda bilgilendirmeye hizmet etmek,
 • Kurum çalışanlarının kaygı ve sorunlarını dinleme ve öğrenme yolunu sağlayabilmektir.

Bu eğitim ile kuruma aşağıdaki faydaların kazandırılması hedeflenmektedir:

 • Çalışanlar için kurum içi iletişim eğitimi
 • Birlikte iş yapma için ortak fikir üretme becerisinin geliştirilmesi ve iletişim yollarının açılması
 • Kurum içinde aksayan işlerde kimin, neyi, kime bildirileceği konusundaki engellerin aşılması
 • Biz bilincinin geliştirilmesinin sağlanması
 • Olumlu ve Olumsuz Geribildirim konusunda teknik farkların fark edilmesi ve iletişim sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi
 • Kurumun stresi yönetebilme başarısının arttırılmasıyla beraber, stres kaynaklı örgütte oluşabilecek performans düşüklüğünün en aza indirilmesi
 • Kurumsal çatışmaların daha kısa zamanda ve kolay çözümlenebilmesi ve böylece çatışmaları çözmek için harcanan kurumsal zaman ve verim kaybının ortadan kaldırılması

Eğitimin İçeriği

 • Örgüt kültürü nedir? Örgüt iklimi ve önemi
 • Kurum içi iletişim dinamikleri
 • İç iletişim nedir? Kurum için neden önemlidir ?
 • İş sonuçlarına, iş süreçlerine ve kurum performansına etkileri nelerdir ?
 • Departmanlar arası etkin iletişim ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi
 • İletişim türleri ve yöntemleri
 • Sözlü iletişim ve dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Telefonda iletişim ve dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Beden dili ile iletişim
 • Yazılı iletişim ve dikkat edilmesi gereken noktalar
 • İletişim engelleri ve iletişim çatışmalarını yönetme
 • İletişime engel olan unsurlar nelerdir ?
 • İletişim çatışmalarını yönetme becerilerinin geliştirilmesi.
 • Kendini tanıma penceresi ve kişilik profilleri
 • İletişim profili testi ve kişilik profilinin belirlenmesi
 • 3 dakika testi
 • Kurum içi iletişim kanallarının oluşturulması
 • Kurum içi protokol iletişimi
 • Takım çalışması iletişimi
 • Toplantı iletişimi
 • Kriz iletişimi
 • Kurum içi iletişimde çatışma yönetimi
 • Kurum içi çatışma ve çatışma süreci
 • Çatışma sürecinde davranış biçimleri
 • Çatışmanın nedenleri
 • Çatışma yönetimi
 • Kurum içi iletişimi geliştirmeye yönelik öneriler


Bize talebinizi yazınız..