Etkin İletişim Ve İkna

Etkin İletişim Ve İkna

Süre: 1 gün

Eğitimin Amacı

Gerek kurumsal yaşamda, gerekse özel yaşamda kurduğumuz iletişim sırasında çoğunlukla kişileri etkilemeye ve ikna etmeye çalıştığımız gerçeğinden yola çıkarak, ikna edebilen bir birey olmanın avantajlarını gösteren programda, katılımcıların etkileme ve ikna becerilerinin somut formüllerle geliştirilmesi hedefleniyor.

Eğitimin İçeriği

  • İletişim süreci ve farkındalık
  • Sözlü ve sözsüz iletişimin bileşenleri
  • Empati ve aktif dinleme teknikleri
  • Bilgiyi en etkin şekilde aktarabilme
  • Soru sorma teknikleri
  • Duyguları yönetmek ve profesyonel davranış
  • Başkalarının davranışlarını analiz etme
  • İkna sürecinin işleyişi ve iknanın psikolojisi
  • İknanın 6 ilkesi: “Toplumsal kanıt, Karşılıkta bulunma, Hoşlanma, Otorite, Tutarlılık, Azlık”
  • Yapıcı tartışma ve geribildirim

EĞİTMEN :


Bize talebinizi yazınız.