Pro Bono Eğitim Programı

Pro Bono Eğitim Programı

Süre : 2 gün

Eğitimin Amacı 

Tıpkı gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi, Türkiye’de de şirketler para kazanmanın ve kar etmenin yanı sıra elde ettikleri kazanımları toplum yararına kullanmanın önemini kavramış durumdalar. Bu nedenle, günümüz iş ve sosyal yaşantılarında Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Çalışan Gönüllülüğü yaklaşımları ile sıklıkla karşılaşmaktayız. Ancak, bu iki kavramdan farklı olarak, yeni bir yaklaşımın daha iletişim literatüründe yerini almaya hazır olduğu görünüyor.
Pro bono publico. Terim, Latince’de “toplumun iyiliği için” anlamına gelmekte. Genellikle de ücret alınmadan, gönüllü olarak yapılan işleri ifade etmekte kullanılıyor.

Ülkemizde de öncelikli olarak hukuk alanında örneklerine rastladığımız bu uygulama; günümüzde bütüncül bir ortaklık çerçevesinde, sosyal inovasyon yaratmak için kişileri, kurumları, fikirleri ve kaynakları bir araya getirerek, sosyal inovasyonu teşvik etme aşamasında bağlantıların kurulmasını temel alıyor.

Buna göre; Pro bono yaklaşımı, uygulamada inovasyonların ölçeklendirilmesi ve dünya sorunlarına yeni çözümler getirilmesi amacıyla, bireylerin, kamu ya da özel sektör kurumları ile Sivil Toplum Kuruluşları’nın bir araya gelerek, yeni fikirler ve projeler geliştirmelerini ve doğru stratejik ortaklılar ve hedefler doğrultusunda, güçlerini birleştirmelerini amaçlıyor.

Pro bono eğitim programının amacı; katılımcılara yönelik, toplum yararına projelerin geliştirilmesi için gerekli zeminin sağlanması, bireylerin ve kurumların izlemeleri gereken stratejik yol haritalarının oluşturulması ve yine proje yönetimi aracılığıyla belirlenen “toplum yararına hedeflerin hayata geçirilmesi”dir.

Eğitimin İçeriği

  • Proje kavramı ve özellikleri
  • Proje yönetimi
  • Değişen dünya’da proje kavramının yeri ve önemi
  • Sosyal sorumluluk kavramı
  • Sosyal sorumluluk projeleri
  • Sosyal sorumluluk projeleri ve itibar yönetimi
  • Yerel ve küresel sorunlara marka iletişimi açısından bakış
  • Pro bono kavramı
  • Pro bono uygulamaları
  • Pro Bono Eğitim Programı


Bize talebinizi yazınız.