Yöneticiler İçin Ekip Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler İçin Ekip Yönetimi Eğitimi

Ekip Yönetmek Bir Sanat Mıdır ?

Süre: 1 gün

Eğitimin Amacı

Günümüz modern organizasyonlarının, rekabet avantajı sağlayabilmek için geleneksel kalıplardan uzaklaşarak, gelecek odaklı yönetim ve organizasyon anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Organizasyonların, performansını arttırma, iş gücü kapasitesini en üst düzeye çıkarma, kalite standartlarında rekabet edebilecek güçte olma, verimlilik, etkinlik ve hız gibi konularda başarı sağlayabilmesi için bireysel becerilerin artık tek başına problemleri çözemeyeceği gerçeği ile işletmeler daha küçük iş birimleri yani ekip çalışmalarına odaklanmaktadırlar.

Ekip çalışması işletmelere daha yüksek verimlilik sağlamakta, emek maliyetini düşürmekte, personelin performansını, işletmeye olan sadakatini ve motivasyonunu arttırmaktadır. Ekip çalışmasının bu kazanımlarının yanında iyi yönetilemeyen ekiplerde bazı olumsuz durumlarla karşılaşılmaktadır. Ekip kurulurken ortamın, kişilerin uygun olması ekiplerin hayatta kalabilmesi için yeterli değildir. Gruplaşmalar, özgün fikirlerin belirtilememesi, uygun ekip lideri olmaması gibi sıkıntılar zamanla ortaya çıkabilecek sıkıntılardır.

Bu eğitim ile ekiplerin performans artışlarının nasıl artarak artan şekilde sağlanabileceği, ekip motivasyonu ile ekip içindeki potansiyelin açığa çıkarılabilmesi, ekip içi iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği

 • Ekip ve ekip Çalışması
 • Ekiplerin bilgeliği
 • Ekipleri anlamak
 • Ekiplere direnç
 • Bir ekip olmak
 • Ekip liderleri ne yaparlar ne yapmazlar?
 • Potansiyeli Açığa çıkarmak
 • Ekip üye sayısının ekip performansına etkisi
 • Ekip dinamikleri
 • Ekip motivasyonu
 • Ekip bir bütündür
 • Etkin ekipler için duygusal ve kültürel zekâ
 • Ekip çalışmasında holistik bakışın önemi
 • Ekip çalışmasında büyük günahlar
 • Ekip için uygun toprağı kullanıyor musunuz?
 • Ekip liderinin sorumlulukları
 • Ekiplerin 5 işlev bozuklukları
 • Ekiplerde çatışma çözme
 • Genç ve olgun ekiplerde olumlayıcı sorgulama
 • Performans ölçüyorsunuz ya ekip performansı?
 • Türkiye’de ekip çalışmasında zorluklar
 • Yöneticiler için ekip yönetimi eğitimi


Bize talebinizi yazınız..

  Yöneticiler İçin Ekip Yönetimi Eğitimi” te bir düşünce

  1. Pingback: Hakan Okay | 4CEO Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

  Yorumlar kapalıdır.