Etkin Performans Yönetimi

Etkin Performans Yönetimi

Süre: 2 gün

Eğitimin Amacı

Bir kurumun hedeflerine ulaşmasında ve sürdürülebilir karlılığı yakalamasında çalışanlarının sergilediği performans en önemli başarı kriterlerinden biridir.  Çalışanın performansını etkin yönetmek konusunda kurumların yöneticilerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların başında çalışanın başarılı bir performans sergilemesinde etkili bir performans ortamının yaratılmasını sağlamak gelmelidir. Eğitimin ilk gününde yöneticilere işyerinde nasıl etkili bir performans ortamı yaratılacağı interaktif katılım ve uygulamalarla da pekiştirilerek anlatılmaktadır.

Etkin bir performans yönetiminde yöneticinin üzerine düşen bir diğer sorumluluk da çalışanın sergilediği performansı düzenli ve adil bir şekilde ölçmek ve hem kurumsal hem de bireysel gelişim adına çalışana sağlıklı geri bildirimler verebilmektir. Eğitimin ikinci gününde de bu kapsamda performansın değerlendirilmesi ve çalışana geri bildirim verilmesi konusunda yöneticilere interaktif katılım, uygulamalar ve “role play” ile pekiştirilmiş bir anlatım sunulmaktadır.

Eğitimin İçeriği

İşyerinde Etkili Performans Ortamı Yaratma – 1. Gün

 • Kurumun Yapısı ve Kültürü ile ilgili Farkındalık
 • Kurumun Vizyon, Misyon ve Değerleri
 • Kurumun Strateji, Hedefleri ve Aksiyon Planı
 • Kurum Hedeflerinin Bölüm ve Bireylere Dağılımı
 • Kurumda Liderlik
 • Kurumda Takımdaşlık
 • Kurum İçi İletişim
 • Kurumda Görev Tanımları
 • Kurumda Yetkinlikler
 • Kurumda Çalışma kuralları, yönetmelik ve prosedürler
 • İnsan Kaynakları Sistemlerinin Performansa Etkisi
 • Pozitif Yönetim Yaklaşımının Etkin Performansta Yeri
 • Çalışan Memnuniyeti / Mutlu Çalışan – Mutlu Müşteri
 • Etkin Performans Ortamı Yaratmada Yaratıcı Fikirler
 • Kurum Olarak Etkin Performans için Ortak Davranış Geliştirmek

Performansın Değerlendirilmesi ve Etkili Geri Bildirim Verme – 2. Gün

 • Performans Değerlendirmenin Amacı, Kullanım Alanları ve Etkisi
 • Performans Değerlendirme Sürecinden Beklentiler (Kurum – Yönetici ve Çalışandan Beklenenler)
 • Performans Değerlendirmenin Çalışana, Yöneticiye ve Kuruma Faydaları
 • Performans Değerlendirme Yöntemleri
 • Varsa Kurumun Kullandığı Performans Değerlendirme Sistemi
 • Bireysel Hedeflerin Performans Değerlendirmede Yeri
 • Çalışanın Yıllık Performansının Gözlemlenmesi
 • Performans Değerlendirmede İdeal Yönetici Yaklaşımı
 • Kurumda Olumlu Sorgulama Kültürünü Yaratmak
 • Performans Değerlendirmede Sıklıkla Yaşanılan Sorunlar ve Yapılan Hatalar
 • İyileştirme ve Geliştirme Önerileri
 • Yöneticinin Performans Görüşmesine Hazırlığı
 • Etkin Dinleme
 • Kurumda Takdir Etme Kültürünü Geliştirme
 • Görüşmelerde Sıklıkla Yapılan Hatalar
 • Etkili Geri Bildirim verme
 • İdeal Performans Görüşmesi
 • Role Play
 • Geri Bildirimde Kurum Olarak Ortak Davranış Geliştirme
 • Etkin Performans Yönetimi


Bize talebinizi yazınız.