Performans Yönetimi

Performans Yönetimi

Süre: 2 gün

Eğitimin Amacı 

Çağımızın anahtar kavramları verimlilik ve hızdır ve bu iki kavram, kurumların ve bireylerin yetkinlik düzeylerini yukarı doğru zorlamaktadır. Örgütlerin en önemli ve değerli sermayesi olan insan kaynağı verimli kullanıldığı takdirde örgütlerin en önemli avantajı olabilmektedir. İş dünyasında özellikle de teknolojiye bağlı olarak meydana gelen gelişmeler ve ortaya çıkan yeni yaklaşımlar sebebiyle yöneticiler performans konusuna ayrıca önem vermektedirler.

Günümüz iş dünyasında rekabette öne çıkabilmenin ve başarıya ulaşabilmenin ve sürdürülebilirliğini sağlayabilmenin yolunun değişimlere ayak uydurabilen ve dinamik bir yapıya sahip olmaktan geçtiğini fark eden örgütler, performans yönetim sistemi ile sadece geçmişte gösterilen performansın seviyesini ortaya çıkarmayı değil ayrıç kişi ve kurumların geleceğe yönelik performanslarını da belirlemeyi, uygun motivasyon ve yönlendirmelerle gelecekteki performanslarını proaktif bir yaklaşımla yükseltmeyi hedeflemektedir.

Bu eğitim ile;

 • Yöneticiler ve çalışanlar açısından Performans Yönetim Sisteminden beklentilerin algılanması,
 • Doğru Performans planlamasının yapılmasının sağlanması
 • Performans Değerlendirmede yapılan hataların önlenmesi konusunda farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği

 • Performans yönetimi sistemi
 • Performans yönetim sisteminin amaçları
 • Performans yönetim sisteminin yararları
 • Çalışanlar açısından
 • Yöneticiler açısından
 • Örgüt açısından
 • Performansı etkileyen faktörler
 • Performans yönetim sisteminden beklentiler
 • Yöneticilerin beklentileri
 • Çalışanların beklentileri
 • Performans planlama ve planlama süreci
 • Stratejilerin ve faaliyetlerin planlarının hazırlanması
 • İş analizi
 • Performans değerlendirmede kullanılacak kriter ve standartların belirlenmesi
 • Değerlendiricilerin belirlenmesi
 • Değerlendirme zamanının belirlenmesi
 • Performans değerlendirme sisteminin taşıması gereken özellikler
 • Performans değerlendirme yöntemleri
 • Performans değerlendirmede değerlendiricinin yaptığı hatalar
 • Performans değerlendirme sürecinde yapılan hataları engelleyici stratejiler
 • Performans değerlendirmeye ilişkin olumsuz tutumlar ve nedenleri


Bize talebinizi yazınız..