Problem Çözme ve Karar Verme

Problem Çözme ve Karar Verme

Süre: 1 gün

Eğitimin Amacı 

Yöneticiliğin mihenk taşı problem çözme yeteneğidir. Problemler yöneticinin işinin sürekli bir parçasıdır. Yöneticinin işi problemleri çözmektir; onun değeri bu işi ne kadar iyi yaptığı ile ölçülür.

Yöneticiler, yöneticilik faaliyetlerini aldıkları kararlar aracılığı ile yerine getirmektedirler. Yöneticilerin sahip olması gereken beceriler içerisinde en kritik öneme sahip olanı problem çözme ve karar verme becerisidir. Dolayısıyla yöneticilerin problem çözme ve karar verme becerileri üzerine yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir.

Bu nedenle yöneticinin problem çözme ve karar verme aşamasında yeteneğini geliştirmesi, problem çözmek için doğru adımları atabilmesi ve karar verme sorumluluğunun farkında olabilmesi gerekmektedir. Karar verme ve problem çözme sürecini sistematik bir yaklaşımla ele alınması ve sürecin farklı adımlarında kullanılabilecek etkin yöntemlerin başarıyla uygulanabilmesi için gerekli tutum, bilgi ve beceriler kazanılmalıdır.

Bu eğitim ile;

 • Hem kişisel hem de grup içi problemi tanımlayabilme yeteneğinin artması,
 • Problemi çözme becerilerini geliştirebilmesi,
 • Kendisi için ulaşılabilir hedefler koyabilme ve bu doğrultuda uygun kararlar verebilme yeteneğini elde etmesi,
 • Kurumsal yapıda ve günlük hayatta karşılaşılabilecek sorunların sistematik bir yaklaşımla çözümüne ulaştırılabilmesi hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği

 • Problemi tanımak ve Çözmek
 • Problem Çözme Yeteneğimizi Geliştirmek
 • Problem Çözme Adımları
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Karar Verme ve Kişilik Özellikleri
 • Karar mı Veriyorsunuz Problem mi Çözüyorsunuz?
 • Karar Verme ve Problem Çözme Arasındaki İlişki
 • Karar Gerektiren, Problemler mi Yoksa Karar Verilecek Fırsatlar mı?
 • Karar Verme ve Sorumluluk
 • Karar Vermeden Gereken Özellikler
 • Kişisel Değerler
 • Karar Verme Türleri
 • Karar Verme Teknikleri


Bize talebinizi yazınız..