Temel Mali (Finansal) Tablo Analizleri, Karşılaştırmalı Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi ve Yorumlanması Teknikleri

Temel Mali (Finansal) Tablo Analizleri, Karşılaştırmalı Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi ve Yorumlanması Teknikleri

Süre: 1 gün

Eğitimin Amacı 

Şirketlerin muhasebe, finansman bölümlerinde çalışmakta olan ve temel muhasebe uygulamaları üzerine bilgi ve tecrübelerini arttırmak isteyen çalışanlar ile finans ve muhasebe eğitimini uzmanlık alanı olarak almamış ancak işletmenin faaliyet sonuçlarını yorumlamak, günlük finansal faaliyetlerle ilgili kararlarda daha hakim ve etkin olmak isteyen işletme sahipleri, ortakları, üst ve orta düzey profesyonel yöneticiler ve yönetici adayları için tasarlanan bir eğitimdir.
Günümüzde finans ve muhasebe sadece mali işlerden sorumlu olanların uğraştığı bir husus olmaktan çok; gerek yönetim kademeleri gerekse yatırımcılar ve piyasa düzenleyicileri açısından işletmelerin performans ve risk değerlendirilmesi için önemli bir araç olmuştur. Öte yandan asgari düzeyde olmak koşuluyla karar mekanizması içerisinde yer alan her işletme personeli tarafından muhasebenin temel ilkelerinin, finansal tablo analizinin ve finansın genel hatlarıyla bilinmesi, işletmelerde çeşitli birimler arasında yaratılmaya çalışılan sinerjiye oldukça büyük katkı sağlamaktadır.

Sonuç olarak mali işler dışındaki orta ve üst düzey yöneticiler ile hisse sahiplerinin temel düzeyde finans ve muhasebe bilgisine sahip olması, iş dünyasının vazgeçilmez olan ortak dilini konuşmak anlamına gelmektedir. Bu eğitimle finansal tabloların okunması, analiz edilmesi ve yorumlanmasının yanı sıra; işletme sermayesi ve temel finansman kaynakları hakkında da genel bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

Karşılaştırmalı Bilanço ve Gelir Tablosu Analiz ve Yorumlanması

 • Bilanço Nedir, Bölümleri, Karşılaştırmalı Analizi ve Yorumlanması
 • Dönen Varlıklar / K.V.Y.K analizi ve yorumlanması
 • Dönen Varlıklar / Duran Varlıklar analizi ve yorumlanması
 • Duran Varlık / Öz Kaynak analizi ve yorumlanması
 • Yabancı Kaynak / Öz Kaynak analiz ve yorumlanması
 • Aktif ve Pasif Hesapların analiz ve yorumlanması
 • Gelir Tablosu Nedir, Bölümleri, Karşılaştırmalı Analizi ve Yorumlanması

Karşılaştırmalı Mali (Finansal) Tablo Analiz ve Yorumlanması

 • Likidite Oran Analiz ve Yorumlanması
 • Finansal Yapı Oranları Analiz ve Yorumlanması
 • Faaliyet Analizi ve Yorumlanması
 • Karlılık Oranları Analizi ve Yorumlanması


Bize talebinizi yazınız..

  Temel Mali (Finansal) Tablo Analizleri, Karşılaştırmalı Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi ve Yorumlanması Teknikleri” te bir düşünce

  1. Pingback: Aytunç Çubukçu | 4CEO Eğitim ve Danışmanlık - 4ceo.com.tr

  Yorumlar kapalıdır.