Stratejik Liderlik Eğitimi

Stratejik Liderlik Eğitimi

Süre: 2 gün

Eğitimin Amacı

Günümüzdeki yoğun rekabet ortamı, değişen pazar koşulları ve artan tüketici beklentileri, işletmelerin kendilerini sürekli geliştirmeye ve iş yapış biçimlerini sürekli gözden geçirerek daha iyisini arama gayretinde olmalarını zorunlu kılmaktadır.

Stratejik Yönetim anlayışı temelde üç ana hedefi gerçekleştirmek üzere işletmelerde uygulanan bir yönetim modelidir. Ortalamanın üzerinde kârlılık, sürdürülebilir rekabet avantajı ve gelecekte var olmak gibi ana hedeflerin alt başlıkları ise, stratejik iş birimlerinde verimliliğin artması, yenilikçi yaklaşım, iç ve dış müşteri memnuniyeti, pazar koşullarına göre yapılanma, işletmenin iş yapış veya üretim modeline göre organizasyon yapısının düzenlenmesi, proaktif kriz yönetimi ve toplam kalite yönetimine ulaşmak sayılabilir.

İşletme içinde yapılan üretimin ve işletme dışından sağlanan, depolama, lojistik, güvenlik ve benzer yan hizmetlerin “Tam Zamanında” (Just in Time) yönetimi sağlanmalıdır. Yani üretim için gerekli her türlü hammadde, yarı mamul, insan gücü veya benzer kaynakların, gerekli yere, gerektiği zamanda, gerektiği miktar ve gereken kalitede sağlanması verimlilik için şarttır.  Ayrıca “İç Müşteriler” dediğimiz, çalışanların mutluluğu ve sadakati sağlanarak, verimliliğin artması, hataların minimize edilmesi, deneyimlerin aktarılması da dikkat edilmesi gereken konular arasındadır.

Bir departmanın çıktısı, başka bir departmanın girdisidir, bu nedenle bir işletmede sadece tek bir departmanın başarısı, tüm işletmenin başarısı işin yeterli değildir. Toplam iş kalitesine, verimliliğe, kârlılığa, müşteri memnuniyetine, marka ve işletme değeri artışına ulaşmak için, tüm departmanların uyumuna, işbirliğine ve birbirlerini tamamlamasına gereksinim vardır.

Yöneticilerin stratejik yönetim anlayışı ile sadece çalışmış oldukları departmanlara değil, tüm işletmeye, hatta tedarik zinciri ve müşterileri de yönetebilme becerilerine sahip olması gerekmektedir.

Bu eğitim ile altın ve beyaz yakalı yöneticilere “Stratejik Yönetim” anlayışını öğretmek ve bunu uygulamalarını sağlamak hedeflenmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Stratejik Yönetim Anlayışı
 • Stratejik Yönetimin Hedefleri
 • İşletmenin Misyonu Ve Vizyonu
 • İşletmenin Değerleri
 • İşletme Kaynakları
 • Organizasyon Yapıları Ve Proje Organizasyonları
 • GIG Ekonomi (Puzzle Business)
 • Mevcut Durum Analizi (Çevresel Faktörler – İç Ve Dış)
 • Rekabet Analizi
 • Bayi Ve Müşteri Analizi (Pareto Prensibi)
 • Risk Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Ve Lojistik (Ayrı Bir Eğitimdir, Genel Olarak Bir Bakış Açısı Sağlanmaktadır.)
 • MRP (Ayrı Bir Eğitimdir, Genel Olarak Bir Bakış Açısı Sağlanmaktadır.)
 • CRM (Ayrı Bir Eğitimdir, Genel Olarak Bir Bakış Açısı Sağlanmaktadır.)
 • Kritik Başarı Faktörleri
 • İşletme Swot Analizi Ve Stratejik Yol Haritaları
 • Bdg Matrisine Göre Sib’lerin Değerlendirilmesi
 • Büyüme Stratejileri
 • Stratejik İş Birlikleri
 • Kriz Yönetimi
 • Mavi Okyanus Stratejisi
 • Yönetim Güç Kaynakları
 • Kaynak Bağımlılığı
 • Performans Yönetimi
 • İnovasyon


Bize talebinizi yazınız..

  Stratejik Liderlik Eğitimi” te bir düşünce

  1. Pingback: Hakan Okay – 4CEO

  2. Pingback: Hakan Okay | 4CEO Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

  Yorumlar kapalıdır.