Satış Performans Koçluğu

Satış Performans Koçluğu

Satış Performans Koçluğu

Süre: Min. 4 saat

KOÇLUĞUN AMACI

Kişinin hedefe gitmede önünde engel olarak gördüğü ve hissettiği bilgi eksikliklerinin ortadan kaldırılması, güçlü yönlerini kullanmak suretiyle (farkındalık yaratılması) kişinin inandığı hedeflere ulaşması konusunda cesaretlendirilmesi, içsel olarak güçlendirilmesi ve farkında olmadığı yeteneklerini daha çok kullanması teşvik edilir. Belli seviyede yetenek ve bilgiye sahip olan, koçluk almaya istek / ihtiyaç duyan, ulaşmak istediği bir hedefi veya aşmak istediği bir engel ve geliştirmek istediği bir yeteneğe sahip, sorumluluk ve sahiplenme duyguları mevcut, açık ve dürüst olan satış temsilcileri veya yöneticilerinin alması önerilir. Satış Temsilcilerinin daha çok satış yapamamalarının önünde görülen en büyük engeller şunlardır:

 • Yanlış İnanç ve değerler
 • Doğru düşünce yapısına sahip olmamak
 • Kendini yeterince tanımama (Güçlü/zayıf yönlerini bilmeme)
 • Korkuları (Cesaret veya pratik eksikliği)
 • Temel yetkinliklere ve satış bilgisine  sahip olmamak,
 • Kalıplaşmış davranış ve tepkiler (Karakter)
 • Tutum ve tavır yanlışlıkları
 • Yetenek / beceriler
 • Motivasyon eksikliği
 • İletişim problemleri
 • İlişki ve bağ kuramama
 • Doğru Strateji ve sisteme sahip olamamak
 • Hedef belirleyememek
 • Değer satamamak
 • Sonuç odaklı olmamak
 • Zaman yönetimi ve plan yapamamak

KOÇLUĞUN İÇERİĞİ

 • Koçluk alan kişinin (Danışan) karakterinin belirlenmesi (Renk, davranış, EQ ve Disc testleri gerektiğinde kullanılır)
 • İhtiyaçlarının belirlenmesi ( çok az kişi gerçek ihtiyacını bilir). Kişi daha çok isteklerini bilir veya ihtiyaçları ile karıştırır.
 • Eylem planlarının belirlenmesi
 • Pratik ve gözlem ile kişinin harekete geçmesini sağlamak
 • Geri bildirim ve sonuçların değerlendirmek suretiyle danışan hedefe ulaşıncaya kadar ödevlerin verilmesi.

Satış Performans Koçluğu, seans esnasında koçluk alan kişinin ihtiyaçları (Soru teknikleri ile) belirlenir.
Takip eden seansa kadar danışana ödevler ve ulaşması gereken performans değerleri veya hedefler- ortak olarak belirlenir- verilir.

Seanslar arasında, danışan (ücretsiz) sınırsız e- posta, ve telefon yoluyla koça danışabilir.


KOÇ : Taner Özdeş


Bize talebinizi yazınız.

Adınız ve Soyadınız (gerekli)

İletişim Numaranız (gerekli)

E-postanız (gerekli)

Bilgi Almak İstediğiniz Eğitim, Danışmanlık veya Diğer Konular

Mesajınız