Perakende giyim mağazacılık eğitimi,

Perakende Giyim Mağazacılık Eğitimi

Perakende Giyim Mağazacılık Eğitimi

Süre: 3 gün

EĞİTİMİN AMACI

Artan rekabet koşullarında perakende mağazaların rekabette avantaj sağlayabilmeleri ve fark yaratabilmeleri için etkin ve verimli bir şekilde yönetilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle mağazacılığın en önemli unsuru olan insan kaynağının, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri bağlılığı, ekip yönetimi, mağaza atmosferi gibi soyut özellikleri iyi yönetebilmesi ve perakendecilere rekabet üstünlüğü sağlayabilecek pazarlama aracı olan mağaza imajını geliştirmesi önem arz etmektedir.

Bakmakla görmek arasındaki farkı bilen insan kaynağı, gerek iç müşteri gerekse dış müşterilerin bağlılığını sağlama noktasında farklılık yaratacaktır.

Perakende giyim mağazacılık eğitimi ile ;

 • Perakendecilik sektörünün dinamikleri
 • Perakende satış yönetiminin incelikleri
 • Stok yönetiminin kilit noktaları
 • Teknoloji tabanlı pazarlama uygulamalarının mağaza içinde kullanımı konularında farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Perakende giyim mağazacılık eğitimi
 • Perakendecilikte ürün yönetimi ve fiyat kararları
 • Perakende mağazalarda tutundurma
 • Perakendecilikte tutundurma karması
 • Perakendecilikte tutundurma etkinliklerinin işlevleri
 • Perakendede teknoloji trendleri
 • Dünyada başarılı giyim mağazacılığından örnekler
 • Konuşan mağaza
 • Mağaza atmosferi
 • Mağazayı görmek mi yaşamak mı ?
 • Mağaza dışı değişkenler
 • Mağaza içi değişkenler
 • Mağaza içi yerleşim değişkenleri
 • Satın alma noktası ve dekorasyon değişkenleri
 • İnsan unsuru ile ilgili değişkenler
 • Perakendecilikte operasyon yönetimi
 • Operasyon yönetimi kavramı
 • Mağazanın genel düzeni ve büyüklüğü
 • Mağaza içi yerleşim
 • Personel kaynağından yararlanma
 • Stok yönetimi
 • Mağaza bakımı
 • Mağaza güvenliği
 • Sezon / indirim dönemleri
 • Günümüz mağazacılığında satış yönetimi
 • Müşteriler kuşaklara mı ayrıldı? x-y-z kuşağı müşteriler ne bekliyor?
 • Müşteriler hedonik tüketir!
 • Müşteriyi tanıma ve seçme
 • Müşteri karşılamada yeni yöntemler
 • İhtiyaçları belirlemek için müşteriyi dinlemek
 • Satış temsilcisinin ürün bilgisi kavramı (product genious)
 • Ek ürün ve avantaj sunma yöntemleri (sepeti büyütme)
 • Eşlik etme ve uğurlama yöntemleri
 • Satış sürecinde uygulayabileceğiniz psikolojik tetikleyiciler
 • Müşteri bağlılığı yaratmada kullanılan araçlar
 • Müşteri yaşam döngüsü
 • Crm kullanımı
 • Perakende mağazacılıkta iletişim
 • İletişimin tanımı ve iletişim becerilerinin önemi
 • İletişimde kendimizi tanımanın önemi
 • Kişilik penceremiz (johari penceresi)
 • Etkili ve doğru iletişim kurmanın prensipleri ve yöntemleri
 • Takım içi iletişim ve yapılması gerekenler
 • Kişiler arası iletişim (ben dili – sen dili)
 • İletişim araçları ve kanalları
 • Sözsüz iletişim ve beden dili etkili kulanabilme
 • Vücut – yüz ifadeleri
 • Perakendecilikte beden dili
 • Sözlü iletişim
 • Diksiyon – ses tonu – vurgu
 • Geribildirimin püf noktaları
 • Perakende mağazacılıkta etki için kişisel imaj ve dış görünüm
 • İmaj hakkında genel kavramlar
 • Kişisel imajın temel bileşenleri
 • Görünüş konusunda dikkat edilecek noktalar
 • Davranış-konuşma
 • Görünüşünüzle-davranışınızla-konuşmanızla imajınızı yerle bir etmek isterseniz!
 • Poker face nedir?
 • Genel protokol ve nezaket kurallarına bakış
 • Giyim-karşılama-tanışma
 • Kartvizit verme veya alma
 • Hediye kültürü
 • Vedalaşma-uğurlama
 • Mağazacılıkta ekip motivasyonu ve performans ilişkisi (sadece mağaza yöneticileri için)
 • İhtiyaçlar
 • Kişiliğin motivasyon üzerine etkisi
 • Motivasyon yöntemleri
 • Takım motivasyonu
 • Performans yönetim sistemi
 • Performans yönetim sisteminin amaçları
 • Performans yönetim sisteminin yararları
 • Çalışanlar açısından
 • Yöneticiler açısından
 • Örgüt açısından
 • Performansı etkileyen faktörler
 • Performans yönetim sisteminden beklentiler
 • Yöneticilerin beklentileri
 • Çalışanların beklentileri
 • Performans planlama ve planlama süreci
 • Stratejilerin ve faaliyetlerin planlarının hazırlanması
 • İş analizi
 • Performans değerlendirmede kullanılacak kriter ve standartların belirlenmesi
 • Değerlendiricilerin belirlenmesi
 • Değerlendirme zamanının belirlenmesi
 • Performans değerlendirme sisteminin taşıması gereken özellikler
 • Performans değerlendirme yöntemleri
 • Performans değerlendirmede değerlendiricinin yaptığı hatalar
 • Performans değerlendirme sürecinde yapılan hataları engelleyici stratejiler
 • Performans değerlendirmeye ilişkin olumsuz tutumlar ve nedenleri
 • Motivasyonun performans üzerindeki etkisi

EĞİTMEN : Hakan Okay


Bize talebinizi yazınız..

Adınız ve Soyadınız (gerekli)

İletişim Numaranız (gerekli)

E-postanız (gerekli)

Bilgi Almak İstediğiniz Eğitim, Danışmanlık veya Diğer Konular

Mesajınız