detaylar için...

Pozitif Verimlilik

Pozitif  Verimlilik Süre: 1 gün EĞİTİMİN AMACI Günümüzün zorlayıcı rekabet ortamı ve tüm dünyanın yaşadığı toplumsal sorunlar hepimizi derinden etkiliyor. İşte ve özel hayatta motivasyonumuzu düşürerek verimliliği olumsuz etkiliyor. Bu eğitimde, pozitif bakış açımızı etkin kılarak daha verimli çalışmanın ipuçları paylaşılıyor. Verimlilik, sadece zaman yönetimi ve hedef belirlemenin çok ötesinde, bakış açımızı ve ilişkilerimizi de içine […]

Etkili sunum teknikleri eğitimi, Problem Çözme ve Karar Verme, Çatışma Yönetimi, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi Eğtimi, Yöneticiler için ekip yönetimi eğitimi
detaylar için...

Ekip Olmak ve Ekip Kalmak

Ekip Olmak ve Ekip Kalmak Süre 3 gün EĞİTİMİN AMACI Çalışanların şirketin hedeflerine ulaşmak için birlikte hareket etmesini ve gelişmesini sağlamak, iletişimin güçlendirilmesi, ekip ruhunun sağlanması ve ortak karar alma becerilerinin geliştirilmesidir. EĞİTİMİN İÇERİĞİ Kendini Keşfet ve Tanı Ben Kimim? Kendimi Tanıyorum Yaşamın Her Alanında Örneklerim Kendini Tanıma ve Kişisel Tarz Yaratmak Kimliğim Benim Bir […]

Etkili sunum teknikleri eğitimi, Problem Çözme ve Karar Verme, Çatışma Yönetimi, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi Eğtimi, Yöneticiler için ekip yönetimi eğitimi
detaylar için...

Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi Süre: 1 gün EĞİTİMİN AMACI Zaman yönetimi günümüz çalışma dünyasının en önemli yetkinliklerinden biri haline gelmiştir. Eğitim programımızın en önemli amacı, bilinen zaman yönetimi ilkelerinin haricinde, katılımcıların karar verme unsurları ile çalıştıkları kurumun stratejileri arasında bağ kurmasını sağlamaktır. Günlük iş yaşamında önceliklendirme ile hedeflere en yüksek performans ve verimlilikte ulaşılması amaçlanmaktadır. EĞİTİMİN İÇERİĞİ […]

Etkili sunum teknikleri eğitimi, Problem Çözme ve Karar Verme, Çatışma Yönetimi, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi Eğtimi, Yöneticiler için ekip yönetimi eğitimi
detaylar için...

Yöneticiler İçin Ekip Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler İçin Ekip Yönetimi Eğitimi Ekip Yönetmek Bir Sanat Mıdır ? Süre: 1 gün EĞİTİMİN AMACI Günümüz modern organizasyonlarının, rekabet avantajı sağlayabilmek için geleneksel kalıplardan uzaklaşarak, gelecek odaklı yönetim ve organizasyon anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Organizasyonların, performansını arttırma, iş gücü kapasitesini en üst düzeye çıkarma, kalite standartlarında rekabet edebilecek güçte olma, verimlilik, etkinlik ve hız […]

Etkili sunum teknikleri eğitimi, Problem Çözme ve Karar Verme, Çatışma Yönetimi, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi Eğtimi, Yöneticiler için ekip yönetimi eğitimi
detaylar için...

Stres Yönetimi

Stres Yönetimi Süre: 1 gün EĞİTİMİN AMACI Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, modern çalışma hayatının en olumsuz etmenlerinden biri strestir. Düşük verimlilik, kişiler arası olumsuz etkileşim gibi problemlerin kaynağında stres yatmaktadır. Çalışanları ve dolayısıyla kurumu olumsuz yönde etkileyen stresle edilebilmesi için stresle başa çıkma yöntemlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu eğitim ile çalışanlara kendi başına uygulayabilecekleri stresle başa […]

Etkili sunum teknikleri eğitimi, Problem Çözme ve Karar Verme, Çatışma Yönetimi, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi Eğtimi, Yöneticiler için ekip yönetimi eğitimi
detaylar için...

Çatışma Yönetimi

Çatışma Yönetimi Süre: 1 gün EĞİTİMİN AMACI Çatışma, genellikle kaçınılması gereken bir durum olarak algılanır ancak kurum kültüründe yaşanan fikir çatışmaları iyi yönetildiği taktirde yararlı olabilir. Fikir ayrılıklarından doğan çatışmalar sayesinde konular çok daha iyi bir şekilde anlaşılır. Rekabetin artması sayesinde kurumlar almaları gereken kararları çok daha kısa bir süre halinde alabilmektedir. Alınan yanlış kararlar, […]

Etkili sunum teknikleri eğitimi, Problem Çözme ve Karar Verme, Çatışma Yönetimi, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi Eğtimi, Yöneticiler için ekip yönetimi eğitimi
detaylar için...

Problem Çözme ve Karar Verme

Problem Çözme ve Karar Verme Süre: 1 gün EĞİTİMİN AMACI Yöneticiliğin mihenk taşı problem çözme yeteneğidir. Problemler yöneticinin işinin sürekli bir parçasıdır. Yöneticinin işi problemleri çözmektir; onun değeri bu işi ne kadar iyi yaptığı ile ölçülür. Yöneticiler, yöneticilik faaliyetlerini aldıkları kararlar aracılığı ile yerine getirmektedirler. Yöneticilerin sahip olması gereken beceriler içerisinde en kritik öneme sahip […]