detaylar için...

İş ve Strateji Yönetimi

İş ve Strateji Yönetimi Süre: 2 gün Eğitimin Amacı Günümüz iş dünyasında, rekabetin ulaştığı boyut, yenilik ve değişim kavramlarını tüm sektörler için odak noktası haline getirmiştir. Gelinen noktada kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri oluşturdukları stratejilerin ne kadar isabetli olduğu ile paralel bir hale gelmiştir. Ticari bir kurumun hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirmesi, bu stratejileri etkin biçimde uygulaması ve […]

detaylar için...

Liderlik, Yönetim ve Uluslararası İş Etiketi

Liderlik, Yönetim ve Uluslararası İş Etiketi Süre: 1 gün Eğitimin Amacı Modern yönetim yaklaşımının esaslarını uygulamalar aracılığıyla aktaran, liderlik ve yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesini hedefleyen bir modüldür. Yöneticiler ve yönetici adaylarının, astlarıyla olan iletişimlerini daha da iyileştirerek etkinlik ve verimliliklerini artırmayı amaçlamasının yanı sıra program, uluslar arası geçerliği olan yeme içme, imaj, sözsüz iletişim, toplantı, telefon, kartvizit […]

detaylar için...

Liderlik ve Takım Yönetimi

Liderlik ve Takım Yönetimi Süre: 1 gün Eğitimin Amacı  Ekip Yönetimi yetkinlik gelişimini sağlamak. Ekip Liderleri ve Bölge Yöneticileri için tasarlanmıştır. Eğitimin İçeriği Personel seçimi kriterleri, işe alım kuralları Görev/Hedef/Bilgi paylaşımları, yetkinlik belirleme Motivasyon yöntemleri Delegasyon Liderlikle yönetim Takım Olma ve Biz Bilinci Koçluk, mentorluk Performans değerlendirme Çatışma yönetimi Bize talebinizi yazınız.

detaylar için...

Hayatın Her Alanında Liderlik

Hayatın Her Alanında Liderlik Süre: 1 gün Eğitimin Amacı Liderliği bir davranış modeli olarak algılamak ve hayatımızda kullanmak. Eğitmin İçeriği Liderlik Nedir? Lider Kimdir? İçimizdeki Potansiyeli Fark etmek Bende bir Lider var mı? Sürekli Gelişim ve Liderlik Liderlik İletişiminde Denge Odaklanma, Motivasyon Liderlikte 9 S   Bize talebinizi yazınız..

detaylar için...

Yönetimde Ustalaşmak

Yönetimde Ustalaşmak Süre: 1 gün Eğitimin Amacı  Yönetim Sanatının adımlarında bilgimizi uygulama örnekleri ile artırmak. Eğitimin İçeriği Yönetim ve Yönetici Kavramları Yöneticilik Yaklaşımları Kurumsal Kültür Misyon, Vizyon ve Değerler Amaç ve Hedef Belirlemek Zamanı Kullanmak Öncelikler Stratejisi Zaman Günlüğü Koçluk Yaklaşımı Hedeflerle Yönetim Hedeflerin Özellikleri Hedef Kalıpları Stratejik Yönetim Stratejik Planlama Takım Çalışması Takımda Roller Yetki […]

detaylar için...

Stratejik Liderlik Eğitimi

Süre: 2 Gün Eğitimin Amacı : Günümüzdeki yoğun rekabet ortamı, değişen pazar koşulları ve artan tüketici beklentileri, işletmelerin kendilerini sürekli geliştirmeye ve iş yapış biçimlerini sürekli gözden geçirerek daha iyisini arama gayretinde olmalarını zorunlu kılmaktadır.

detaylar için...

Yöneticiler İçin Liderlik Eğitimi

Günümüz modern organizasyonlarının, rekabet avantajı sağlayabilmek için geleneksel kalıplardan uzaklaşarak, gelecek odaklı yönetim ve organizasyon anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Organizasyonların, performansını arttırma, iş gücü kapasitesini en üst düzeye çıkarma, kalite standartlarında rekabet edebilecek

detaylar için...

Stratejik Düşünme ve Planlama

Bir işletmenin pazarda kalıcı olabilmesi için kendisini çok iyi tanıması ve analiz etmesi gerekmektedir. Ancak kendini tanıyan bir işletme eksikliklerinin ve hatalarının farkında olabilir. Tüm bu eksikliklerin giderilmesi ve işletmenin ayakta kalabilmesinin en önemli şartı geleceğinin öngörülebilir şekilde planlanmasıdır.