4ceo-egitim-liderlik-banner
detaylar için...

İş ve Strateji Yönetimi

İş ve Strateji Yönetimi Süre: 2 gün EĞİTİMİN AMACI Günümüz iş dünyasında, rekabetin ulaştığı boyut, yenilik ve değişim kavramlarını tüm sektörler için odak noktası haline getirmiştir. Gelinen noktada kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri oluşturdukları stratejilerin ne kadar isabetli olduğu ile paralel bir hale gelmiştir. Ticari bir kurumun hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirmesi, bu stratejileri etkin biçimde uygulaması […]

Liderlik, Yönetim Ve Uluslararası İş Etiketi, Liderlik Ve Takım Yönetimi, Stratejik Düşünme ve Planlama, Stratejik Liderlik Eğitimi, Yöneticiler için liderlik eğitimi,
detaylar için...

Liderlik, Yönetim ve Uluslararası İş Etiketi

Liderlik, Yönetim ve Uluslararası İş Etiketi Süre: 1 gün EĞİTİMİN AMACI Modern yönetim yaklaşımının esaslarını uygulamalar aracılığıyla aktaran, liderlik ve yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesini hedefleyen bir modüldür. Yöneticiler ve yönetici adaylarının, astlarıyla olan iletişimlerini daha da iyileştirerek etkinlik ve verimliliklerini artırmayı amaçlamasının yanı sıra program, uluslar arası geçerliği olan yeme içme, imaj, sözsüz iletişim, toplantı, telefon, […]

Liderlik, Yönetim Ve Uluslararası İş Etiketi, Liderlik Ve Takım Yönetimi, Stratejik Düşünme ve Planlama, Stratejik Liderlik Eğitimi, Yöneticiler için liderlik eğitimi,
detaylar için...

Liderlik ve Takım Yönetimi

Liderlik ve Takım Yönetimi Süre: 1 gün EĞİTİMİN AMACI Ekip Yönetimi yetkinlik gelişimini sağlamak. Ekip Liderleri ve Bölge Yöneticileri için tasarlanmıştır. EĞİTİMİN İÇERİĞİ Personel seçimi kriterleri, işe alım kuralları Görev/Hedef/Bilgi paylaşımları, yetkinlik belirleme Motivasyon yöntemleri Delegasyon Liderlikle yönetim Takım Olma ve Biz Bilinci Koçluk, mentorluk Performans değerlendirme Çatışma yönetimi EĞİTMEN : Taner Döven Bize talebinizi […]

Liderlik, Yönetim Ve Uluslararası İş Etiketi, Liderlik Ve Takım Yönetimi, Stratejik Düşünme ve Planlama, Stratejik Liderlik Eğitimi, Yöneticiler için liderlik eğitimi,
detaylar için...

Hayatın Her Alanında Liderlik

Hayatın Her Alanında Liderlik Süre: 1 gün EĞİTİMİN AMACI Liderliği bir davranış modeli olarak algılamak ve hayatımızda kullanmak. EĞİTİMİN İÇERİĞİ Liderlik Nedir? Lider Kimdir? İçimizdeki Potansiyeli Fark etmek Bende bir Lider var mı? Sürekli Gelişim ve Liderlik Liderlik İletişiminde Denge Odaklanma, Motivasyon Liderlikte 9 S EĞİTMEN : Yasemin Sungur Bize talebinizi yazınız..

Liderlik, Yönetim Ve Uluslararası İş Etiketi, Liderlik Ve Takım Yönetimi, Stratejik Düşünme ve Planlama, Stratejik Liderlik Eğitimi, Yöneticiler için liderlik eğitimi,
detaylar için...

Yönetimde Ustalaşmak

Yönetimde Ustalaşmak Süre: 1 gün EĞİTİMİN AMACI Yönetim Sanatının adımlarında bilgimizi uygulama örnekleri ile artırmak. EĞİTİMİN İÇERİĞİ Yönetim ve Yönetici Kavramları Yöneticilik Yaklaşımları Kurumsal Kültür Misyon, Vizyon ve Değerler Amaç ve Hedef Belirlemek Zamanı Kullanmak Öncelikler Stratejisi Zaman Günlüğü Koçluk Yaklaşımı Hedeflerle Yönetim Hedeflerin Özellikleri Hedef Kalıpları Stratejik Yönetim Stratejik Planlama Takım Çalışması Takımda Roller […]

Liderlik, Yönetim Ve Uluslararası İş Etiketi, Liderlik Ve Takım Yönetimi, Stratejik Düşünme ve Planlama, Stratejik Liderlik Eğitimi, Yöneticiler için liderlik eğitimi,
detaylar için...

Stratejik Liderlik Eğitimi

Süre: 2 Gün Eğitimin Amacı : Günümüzdeki yoğun rekabet ortamı, değişen pazar koşulları ve artan tüketici beklentileri, işletmelerin kendilerini sürekli geliştirmeye ve iş yapış biçimlerini sürekli gözden geçirerek daha iyisini arama gayretinde olmalarını zorunlu kılmaktadır.

Liderlik, Yönetim Ve Uluslararası İş Etiketi, Liderlik Ve Takım Yönetimi, Stratejik Düşünme ve Planlama, Stratejik Liderlik Eğitimi, Yöneticiler için liderlik eğitimi,
detaylar için...

Yöneticiler İçin Liderlik Eğitimi

Günümüz modern organizasyonlarının, rekabet avantajı sağlayabilmek için geleneksel kalıplardan uzaklaşarak, gelecek odaklı yönetim ve organizasyon anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Organizasyonların, performansını arttırma, iş gücü kapasitesini en üst düzeye çıkarma, kalite standartlarında rekabet edebilecek

Liderlik, Yönetim Ve Uluslararası İş Etiketi, Liderlik Ve Takım Yönetimi, Stratejik Düşünme ve Planlama, Stratejik Liderlik Eğitimi, Yöneticiler için liderlik eğitimi,
detaylar için...

Stratejik Düşünme ve Planlama

Bir işletmenin pazarda kalıcı olabilmesi için kendisini çok iyi tanıması ve analiz etmesi gerekmektedir. Ancak kendini tanıyan bir işletme eksikliklerinin ve hatalarının farkında olabilir. Tüm bu eksikliklerin giderilmesi ve işletmenin ayakta kalabilmesinin en önemli şartı geleceğinin öngörülebilir şekilde planlanmasıdır.