Kurum İçi Analiz, İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Kurumların İnsan Kaynakları alanında kurulum, iyileştirme ya da geliştirme alanlarındaki ihtiyaçlarına karşılık aşağıda detayları belirtilen danışmanlık desteğini vermektedir.

  • Mevcut durum analiziyle kurumun İK stratejilerinin belirlenmesine ve uygulanmasına,
  • Sıfırdan İnsan Kaynakları departmanının kurulmasına, İK sistemlerinin oluşturulmasına ve işletilmesine,
  • Şirket İK yönetmelik, prosedür, kalite standartları vb. dokümantasyonun oluşturulmasına,
  • Şirket yıllık stratejik planlama çalışmalarının moderasyonu, yönetilmesi ve uygulanmasına,
  • Etkin performans yönetim sisteminin oluşturulmasına ve yönetilmesine,
  • Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti konularında projelerin geliştirilmesine,
  • İşe alım politikalarının geliştirilmesine ve kritik pozisyonların işe alımına,
  • Şirket yetkinliklerinin belirlenmesine, ölçümlemesine ve geliştirilmesine,
  • Şirket eğitim ve gelişim ihtiyacının belirlenmesine ve kritik pozisyonların eğitim ve gelişim planlarının yapılmasına,
  • Şirket birleşmeleri, satın almalar, küçülmeler gibi kritik dönemlerde ve globalleşme sürecine giren şirketlerde yeniden yapılanma sürecinin yönetilmesine ve yeni kurum kültürünün oluşturulup, çalışanlarca benimsenmesine danışmanlık hizmeti vermek.

DANIŞMAN :


Bize talebinizi yazınız.

Adınız ve Soyadınız (gerekli)

İletişim Numaranız (gerekli)

E-postanız (gerekli)

Bilgi Almak İstediğiniz Eğitim, Danışmanlık veya Diğer Konular

Mesajınız