014ceo

Ahmet Kasım Han

Doç. Dr. Ahmet Kasım Han, İstanbul, Boğaziçi, Koç ve Harvard üniversitelerinde, ekonomi, uluslararası ilişkiler, strateji, finans ve müzakere stratejileri konularında lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası eğitimi almıştır. Dr. Han, şu anda Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Han, aynı kurumda Rektör Danışmanlığı görevini de yürütmektedir. Dr. Han Harp Akademileri Komutanlığı Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi Akademik Danışmanı olarak görev yapmıştır. Yine aynı kurumda Stratejik Düşünce ve Uluslararası Sistemin Evrimi üzerine Stratejik Araştırmalara Enstitüsü öğretim üyeliğini yürütmüştür. Han, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesinin en etkin üç düşünce kuruluşu arasında gösterilen Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi’nin (EDAM) de Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmaktadır. Bu görevlerinden önce İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim üyeliği, aynı kurumda Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi Müdürlüğü, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve yine Kadir Has Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır.

Doç. Dr. Ahmet Kasım Han, değişik kurumlarda lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiş, aynı zamanda St. Andrews Üniversitesinin Suriye Çalışmaları Merkezi (2005) ve Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Merkezinde (2014) misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. ABD’nin en önemli think-tank kuruluşları arasında gösterilen German Marshall Fund of the United States’in (GMF) Türkiye Programı dahilinde yayınladığı On Turkey araştırma serisi yazarıdır. Ulusal ve uluslararası akademik yayınlarda yer almış bir çok makale ve kitap bölümlerinin yanı sıra, başta köşe yazarlığı yaptığı Radikal ve Referans gazeteleri olmak üzere, çeşitli gazetelerde ve dergilerde yayınlanmış 180’i aşkın fikir yazısı bulunmaktadır. NTV ve SkyTurk televizyonlarında “Amerikanın Savaşı”, “Enerji Forumu” ve “Kerhen Katılıyorum” adı altında çeşitli programlar yapmış bulunan Dr. Han, ayrıca siyaset, ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanında 350’nin üzerinde televizyon programına konuk olmuş, yerli ve yabancı yazılı basında, yine aynı konularda, 70’den fazla röportajı yayınlanmıştır. Yer aldığı görsel ve yazılı basın kuruluşları arasında PBS, BBC, CNN International, Al Jazeera, CBNC, CNNTurk, CBS, ITN, NTV, Deutsche Welle, Al Arabiya, The Associated Press, VoA, Bloomberg televizyon kanalları; New York Times, Jerusalem Post, Christian Science MonitorAshai Shimbun, Cumhuriyet, Hürriyet, Sabah, Radikal gazeteleri, Der Spiegel, Paris Match,  Elsevier ve The Economist dergileri yer almaktadır. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Güvenlik Araştırmaları direktörlüğünde de bulunmuş olan Dr. Han, ayrıca Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği üyesi ve Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı, International Studies Association ve Middle East Studies Association üyesi, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu üyesi, New Perspectives Quarterly Dergisi Yayın Baş Danışmanı ve, aralarında Türkiye’den Social Sciences Citation Index’e (SSCI) girmiş alanının ilk dergisi Uluslararası İlişkiler, Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve NATO Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (COE-DAT) tarafından yayınlanan Defence Against Terrorism Review’da bulunan, bilimsel hakemli bir çok dergide Yayın Kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve yapmaktadır.

Doç. Dr. Han Akademik çalışmaları dışında Türkiye İhracatçılar Meclisi ‘nin ilk Uluslararası İlişkiler Danışmanı olarak görev yapmış, akademik kariyerinin yanı sıra özel sektörde sanayi ve finans kurumlarında Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu baş danışmanlığı görevlerinde bulunmuş, Genel Koordinatörlük, Genel Müdürlük, Proje Müdürlüğü, Uluslararası Sermaye Piyasaları Koordinatörlüğü konumlarında bulunarak üst düzey yöneticilik yapmıştır ve yapmaktadır. ABD hükümetinden, 2003 senesinde Amerikan Dış Politikası alanında çalışmak üzere “Avrupa’nın Onbeş Genç Lideri”, 2015 yılında ise Tel Aviv Üniversitesi tarafından “İsrail ve Orta Doğu Araştırmaları” burslarıyla taltif edilmiştir. NATO tarafından 2005 ve 2011’de iki defa Afganistan Operasyonuna ilişkin gözlemcilik ile görevlendirilen Dr. Han, çeşitli ülke dışişleri bakanlıklarınını yanı sıra, Stockholm International Peace Research Institute, İsveç; Heritage Foundation, ABD; Konrad Adenauer Stiftung, Heinrich Böll Stiftung ve Frederich Ebel Stiftung, Almanya; PRIO, Norveç; NUPI, Norveç; Chatham House; Birleşik Krallık, gibi kuruluşların da aralarında yeraldığı kurumlar tarafından düzenlenen 200’ün üzerinde ulusal ve uluslararası konferansa konuşmacı ve tartışmacı olarak katılmış, 2013 yılında Dubrovnik’te yapılan NATO Parlamenterler Asamblesi’ne, 2015 yılında ABD Deniz Piyade Kuvvetleri Üniversitesinde, yine 2015 yılında ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesi danışmanlar heyetine, 2014 yılında İngiliz Dışişleri Bakanlığı Wilton Park konferasına uzman konuşmacı sıfatıyla hitap etmiş, Deniz Harp Okulu 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış dersini vermiştir.

Doç. Dr. Han çeşitli uluslararası işbirlikleri çerçevesinde oluşturulmuş; Doğu Akdeniz Hidrokarbon Kaynakları, İran Nükleer Programı ve ABD, Afganistan, Pakistan, İran İlişkileri ve Orta Doğu Bölgesel Sisteminin Gelecekteki Ekonomik ve Güvenlik Mimarisi üzerine çalışan gayriresmi diplomasi (Second Track) izleme ve çalışma gruplarının üyesidir. NATO Barış için Ortaklık Merkezi ve ayrıca NATO Müttefikler arası Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi adına dünyanın çeşitli ülkelerinde dersler veren Han, Merkezi New York’ta bulunan uluslararası danışmanlık ağı Gerson Lehrman Group’un GLG Council of Experts üyesidir ve strateji, stratejik düşünce, stratejik müzakere, kültürlerarası müzakere, liderlik, uluslararası ekonomi-politik ve siyasal risk değerlendirmesi, enerji ve küresel siyasal gelişmeler konularında değişik ülkelerde çeşitli özel sektör ve resmi kuruluşlara yüzün üzerinde eğitim ve özel konferans vermiştir. Han ayrıca yerli ve yabancı şirket ve gruplara birleşme ve satınalma, ayrışma, strateji ve yeni pazarlar, siyasal-finansal risk değerlendirme ve takibi alanlarında danışman ve müzakereci olarak görev yapmış ve yapmakta olup, ve iş liderlerine mentorluk vermektedir.