Seçil Altıntaş

Seçil Altıntaş

Seçil Altıntaş, 1973’te İstanbul’da doğdu. Kültür Koleji’nde orta ve lise öğrenimini tamamladı. Kariyerine 1989’da satış ve pazarlama alanında başlayan Seçil Altıntaş, Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ve

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Programları Tasarım ve Öğretim, Pedagoji bölümündeki öğrencilik yıllarında sigorta, turizm, organizasyon ve promosyon alanlarında satış temsilcisi, grup ürün yöneticisi gibi farklı görevlerde bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Program Geliştirme Bölümü’nde yüksek lisans yaptığı dönemde de Raks New Media Bilgi Teknolojileri Şirketi’nde kategori yöneticiliği ve grup ürün müdürlüğü yaptı. Satış pazarlama alanlarındaki sekiz yıllık kariyerin ardından, Eczacıbaşı Holding Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’nde Eğitim ve Geliştirme, İnsan Kaynakları alanında 8 yıla yakın hizmet verdi. Farklı sektörlerdeki çalışanlara Müzakere Teknikleri, Satış Teknikleri, Sunum Becerileri, Hizmet Kalitesi Müşteri Memnuniyeti, Yönetim Becerileri, İletişim ve Takım Çalışması, Zaman, Stres ve Toplantı Yönetimi, Problem Çözme ve Karar Alma, Yaratıcılık gibi pek çok eğitimi yılda 120 günlük bir ortalama ile verdi.

Üst yönetimin gelişiminden sorumlu olduğu dönemde pek çok uluslararası başarıya sahip danışmanla, farklı program tasarımları geliştirdi. Yapı, ilaç, hızlı tüketim, finans, kaynak tekniği, elektronik kart, evde bakım gibi alanlarda çeşitli projelerde görev aldı. University of Pennsylvania, Wharton School’da bir dönem Management and Leadership eğitimi aldı. Eczacıbaşı-Zentiva İlaç ve Sanofi-Aventis şirketlerinde insan kaynakları ve eğitim-geliştirme alanlarında görev aldı. Zentiva şirketinde uluslararası eğitici havuzuna katılarak farklı ülkelerde eğitimler verdi. İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde Eğitim ve Sosyal Projeler Müdürlüğü yaptığı dönemde çok değerli sanatçılarla eğitim programları ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi.

Şu anda eğitim ve geliştirme konusundaki deneyimlerini, aynı zamanda kurucusu olduğu Atölyedeyiz İnsan Kaynakları, Eğitim ve Yönetim Danışmanlık Şirketi’nde kariyer yönetimi, performans sistemleri, yönetim danışmanlığı ve eğitim-geliştirme alanlarında danışmanlık yaparak paylaşıyor. Bu çalışmaların paralelinde, Kültür Üniversitesi’nde Etkin İletişim, Sunum Teknikleri, Mülakat Teknikleri eğitimleri ve yabancı uyruklu öğrencilere de Business Etiquette dersleri veriyor.

EĞİTİMLER