Pazarlama Yönetimi ve Etkin Planlama

Pazarlama 4.0

Pazarlama 4.0 Eğitim Programı

Süre: 2 gün

EĞİTİMİN AMACI

Alvin Toffler, değişim olgusunun her zaman var olduğunu söylerken; son yıllarda yaşanan değişimleri daha önceki değişimlerden ayıran tek kriterin, değişimlerin hızı olduğunu belirtmektedir. Bu çerçevede, çağdaş pazarlama anlayışında yaşanan değişimlere göz attığımızda, Sanayi devrimi ile başlayan ve “ürün odaklı” olan pazarlama yaklaşımının zamanla yerini, merkezinde “tüketici” olan pazarlama anlayışına bıraktığı ve Bilişim çağı ile birlikte merkezinde “doğa ile birlikte insan” olan Pazarlama 3.0’a ulaşıldığı gözlemlenmektedir.

Günümüzde ise sosyal medya, e-ticaret, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile yerel pazarlamanın artan önemi ve büyük veri (big data) gibi kavramlar, bizleri Pazarlama 4.0 noktasına getirmiştir. Pazarlama 4.0’ın merkezinde ise bu kez ”insan duyuları” yer almaktadır.

“Neden insan duyuları pazarlamanın merkezinde yer almaya başladı?“ sorusunun yanıtlarını paylaşmayı amaçlayan bu eğitim programı ile aynı zamanda pazarlamanın henüz tamamlanmamış evriminin bugün geldiği noktanın, örnek uygulamalarla tartışılması amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Çağdaş pazarlama kavramının gelişimi
 • Pazarlama kavramının Türkiye’de algılanışı
 • Satış ile pazarlama arasındaki farklar
 • Yüzyılda pazarlama evreleri (1.0, 2.0,)
 • Türkiye’de pazarlamanın gelişimi
 • Pazarlama iletişimi
 • Bütünleşik pazarlama iletişimi
 • Örneklerle, postmodern ve retro pazarlama anlayışları
 • Artan pazarlama P’leri
 • Dijital pazarlama
 • Pazarlama 3.0
 • Pazarlama 4.0 (Markalaşmak istiyorsan, kendi hikayeni kendin yarat!)

EĞİTMEN : Volkan Ekin


Bize talebinizi yazınız.

Adınız ve Soyadınız (gerekli)

İletişim Numaranız (gerekli)

E-postanız (gerekli)

Bilgi Almak İstediğiniz Eğitim, Danışmanlık veya Diğer Konular

Mesajınız