İşe Dönen Yeni Anneler, Anne Baba Koçluğu Çalışmaları,

İşe Dönen Yeni Anneler

İşe Dönen Yeni Anneler

KOÇLUĞUN AMACI

Yapılan araştırmalar; her 4 anneden 3’ünün bebek sahibi olduğu ilk zamanlarda kendilerine duydukları güvenin sarsıldığını ifade etmektedir. İlk 12 ay annelik hayatında büyük önem taşır. Bebeğine; annelik rolüne ve hayatındaki yeni düzene ayak uydurmaya çalışan, bir yandan da fiziksel ve ruhsal değişimlerle başa çıkmaya gayret eden yeni anneler için bu dönem oldukça yıpratıcı olabilir.

Tüm bunların üzerine işe dönüş süreci hem anne hem de işveren için sancılı geçebilir. Yeni annelere bu süreçte destek olmak; çalışan anneleri elde tutmak ve verimlilik için önem taşımaktadır.

Bu amaçla hazırlanan program aşağıdaki konulara odaklanır:

 • Annelik yolculuğunda direksiyona geçmek
 • 7/24 annelik işinin üstesinden gelebilmek için gerekli yetkinlik ve beceriler
 • İşe dönüş ve adaptasyon süreci
 • Zorlanılan alanlar ve başa çıkma stratejileri
 • Hem anne olmak hem kendini unutmamak
 • Aile olmayı öğrenmek ve eş ile ilişkiler
 • Destek noktalarını etkin kullanmak

İşe Dönen Yeni Anneler Program formatları

Program, katılımcıları düşünmeye yönlendiren, onların değişiklik yaratmak istedikleri alanları belirleyip bireysel eylem planlarını oluşturmalarını sağlayan koçluk esasını temel alır. Doğum öncesinde; doğum sonrası evde ve işe dönüşte destek şeklinde fazlandırılmak istenirse içerik ve zamanlamalar buna göre değiştirilir.

Farklı şekillerde yürütülebilir:

 1. Tek doz grup çalışması/workshop: 3 saat / yarım gün süren bu çalışma; en az 4, en çok 20 kişinin katılımı ile verimli geçmektedir. Çalışmadan 1 hafta sonra e-posta ile takip yapılarak katılımcıların çalışmada belirledikleri adımların hangilerini attıkları kontrol edilir. Sonraki adımlar için motivasyon sağlanır.
 2. Derinlemesine grup çalışması: 1,5 saatlik 3 oturumdan oluşan program; her buluşmada konunun bir bölümünü irdeler. Buluşmalar haftalık veya iki haftada bir olmak üzere planlanır. Bir sonraki buluşmaya kadar aksiyonlar belirlenir; ödevler verilir. Buluşmalar arası zamanlarda dileyenlere e-posta veya telefon ile ek destek sağlanabilir. En az 4, en çok 20 kişinin katılımı idealdir.
 3. İnteraktif seminer /sohbet toplantısı:
  Çalışma konuları, katılımcı sayısını sınırlamadan, bir seminer şeklinde de işlenebilir. Tek taraflı anlatımın ağırlıklı olduğu, soru-cevap ve uygulamalarla interaktif hale getirilen seminerin süresi 1,5-2 saat civarında belirlenebilir.
 4. Birebir koçluk görüşmesi: Katılımcının temel ihtiyaç alanlarına odaklanılarak 1 saatlik 4 görüşme şeklinde yönetilir. Haftalar arasında e-posta veya telefon ile ek destek sağlanabilir.

KOÇLUK : Figen Küçükkoner Kırca


Bize talebinizi yazınız..

Adınız ve Soyadınız (gerekli)

İletişim Numaranız (gerekli)

E-postanız (gerekli)

Bilgi Almak İstediğiniz Eğitim, Danışmanlık veya Diğer Konular

Mesajınız